HD Pentax-DA AF оптичен конвертор 1.4x aw

Имам си аз принципи… че добрият обектив не може да бъде подобряван! Но…