Инвестиране в произведения на изкуството 

Историята доказа, че единствената инвестиция, която успява успешно да прехвърля състояния през поколенията са произведенията на изкуството. А тяхното съхраняване и експозиране междувременно е повод за естетична наслада и привнасяне във всеки интериор на индивидуалност и изразност.

Можете да разгледате предлаганите от нас произведения. Всяко произведение защитава Вашата инвестиция с неговата уникалност, която включва и процесът на адаптация към конкретни Ваши изисквания.

Картините са отпечатани върху най-добрите хартии и канави, с 12 цветни машини, използвайки най-добрата възможна технология. Целият процес до готово копие се изпълнява с технология и материали, които сертифицирано имат гарантиран живот над 200 години. Процесът и технологията са удостоверени със сертификат и ръчно подписани за всеки един етап. 

Вие получавате пълен пакет документи и сертификати, които доказват Вашата собственост и уникалност на притежанието Ви. 

Имате възможност да заявите специални изисквания относно печат, избор на специални медии, рамкиране и оформление, които да бъдат съобразени с конкретни изисквания за да бъдат в хармония с Ваш интериор и начин на експониране. 

Всяка инвестиция е процес, в който е добре да познавате детайлите и подробностите. Моля не се колебайте да ни потърсите, за да Ви консултираме относно възможните въпроси и детайли.

 

 

© 2018 DivinePictures