Текущи лекции и курсове 
Оборудване и екипировка за фотография

Оборудване и екипировка за фотография

Фотография сред природата
Фотография сред природата
Фотография сред природата

Фотографски печат, от снимката до принта

Фотографски печат, от снимката до принта

Фотографски печат, от снимката до принта

Фотографията в нашият офис, как да дадем нов тласък на бизнеса си

Фотографията в нашият офис, как да дадем нов тласък на бизнеса си

Технология на художествената фотография

Технология на художествената фотография

Технология на художествената фотография

Художествена фотография, принципи и философия. Технологията на високото изкуство, концепция и реализации.  Пълен курс!

Художествена фотография, принципи и философия. Технологията на високото изкуство, концепция и реализации.  Пълен курс!

Основен курс видео, репортаж и художествен филм

© 2018 DivinePictures