Качеството на печата трябва да се запази и във времето!

Освен че печата трябва да бъде перфектен, медиите и мастилата трябва да осигурят стабилност и дълговечност във времето.

Гаранция за стабилност на цветовете.

При съхранение в галерийни условия.

12 цветен (11 +1) печат

Изключително широко цветно пространство върху различни медии, осигурявано от 11 отделни цвята + enhanser

Гарантирано използване само на оригинални мастила и медии!

Постигането на максимално качество е възможно само когато всички медии и консумативи са оригинални.