Комуникацията с клиента Ви започва с Вашата реклама!

Независимо какъв е Вашият продукт или услуга, Вашата реклама създава първото впечатление. А то остава дълго...

Времето с което разполагате за да привлечете внимание!

Каква е вероятността да надвишите първоначалният бюджет, при неправилен избор на изпълнител?

Каква е вероятността за удължаване на реалният срок за изпълнение от изпълнител с недостатъчна експертна подготовка във Вашата област?