Философия на фотографията или 20 000-те години до нея и малко след това...

 

В момента се формира списък от желаещи за следваща лекция, ще уведомим своевременно за насрочена дата. Моля при записване, всеки да указва предпочитания за време и период.

 

Основни раздели на лекцията:

История на изкуството за фотографи

История на фотографските техники

Съвременна фотография и визуални изкуства

Фотографията днес, реализацията на един фотограф в света на изкуството.

Създаване на произведения на изкуството, анализ и методи

 

Съдържание: 

Палеолитно изкуство, античност, средновековие. 

Специфики и стъпала в образните техники: 

Праистория, Древна Месопотамия, Египет, Ислямско изкуство, Древен Китай, Древна Гърция, Траки, Римска империя, Средновековие. 

Развитие на образните техники Ренесанс и късен (Северен ренесанс). 

Мястото на фотографията в света на изкуството., заявка и резултат.

Светът на визуалните изкуства след фотографията, преход от компресия на същността към компресия на идеите...

Визуалните изкуства днес, място и роля в обществото.

Мястото, средствата и възможностите на съвременната фотография.

Реализация на един фотограф, възможности, поле за изява и методи за работа.

Технологията за създаване на произведение на изкуството с фотографска техника.

 

Цел на лекцията:

Фотографията е визуално изкуство, което добива своят смисъл, само ако е създавано, разглеждано и приемано като съставна част от световното визуално културно наследство. Лекцията разглежда мястото на инструмента фотография, историята на търсенията преди появата на фотографията и развитието на визуалните изкуства.

Визуалната култура е важна както за отделният човек, така и за обществата като такива, а също и за тяхното настояще и бъдеще.

Лекцията въвежда в сложната проблематика на двумерните пластични среди и е подходяща както за автори и творчески личности, така и за зрители и ценители за визуалните изкуства. Като крайна цел, лекцията ориентира съвременният фотограф относно възможности и начини за реализация в областта на визуалните изкуства с фотографски технологии.

Лекцията е предназначена за фотографи с амбиции, любители и цените на изкуството, които искат да разширят своите възможности и поле за реализация, чрез методите на художествената фотография и достиженията на съвременните визуални изкуства.

Общи условия:

Продължителност на курса от 16:00 часа до 19:30 часа. Групата курсисти не може да надхвърля 14 човека, при повече записали се, ще бъде уточнена втора дата. (Лекциите изискват да се обърне персонално внимание на всеки участник и неговите въпроси, което изисква и съответните условия). Курсът се провежда в собствено студио + конферентна зала, оборудвани с всичко необходимо.  

Цена:

Цена на курса 50 лв. (петдесет лева) на участник. Сумата може да бъде заплатена по банков път, в брой и на място преди лекцията но след съответната уговорка. За въпроси моля свържете се с нас.

Image description

 

Безплатен съвет към бъдещи курсисти... ;-)

Заобиколени сме от велико разнообразие на всякакви предложения за курсове, обучения, сертификати за фотографи и прочее възможности към Вас...

В света на изкуството няма безспорни авторитети или начин обективно да получите измерване кой, колко и как. Но преди да решите кому да предоставите Вашето време, средства и внимание, разгледайте какво и как този човек е правил и постигнал. Вижте портфолиото му, послушайте сърцето си, преценете дали това, което виждате е от интерес за Вас. Желаете ли и Вие да се стремите към такива резултати...

Днес няма критици, всеки може да пледира компетентност на различни основания. Но за Вас най-важният ориентир следва да бъде собствената Ви преценка относно постиженията на онзи който предлага да Ви е учител, както и тяхната стойност... Ако се колебаете, разходете се по музеите, четете по темата, проучете мнения за лектора, не забравяйте, че светът на изкуството не е от вчера..., и пак преценете...

И не забравяйте, че грешно наученото, после изисква два пъти повече усилия, първо да се отучи и наново да се учи...

© 2018 DivinePictures